گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

نویسنده: alift

aas

کاربردی خاص از دستگاه جذب اتمی

با آنالیز روغن‌ها می‌توان اطلاعات کاملی از محتوای عناصر فلزی موجود …

ادامه مطلب
gc

کاربردهای کروماتوگرافی گازی

روش کروماتوگرافی گازی− اسپکترومتر جرمی یا GC-MS یکی از تکنیک های …

ادامه مطلب