گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

خوردگی

خوردگی

تحلیل نتایج خوردگی

تست های خوردگی یکی از ابزارهای کاربردی در علم و مهندسی خوردگی هستند که با شبیه سازی رفتار خوردگی مواد در محیط های خورنده، مقاومت خوردگی آن ها را در شرایط کاری واقعی ارزیابی می کنند. این شرایط شامل بررسی خوردگی مواد تحت دما، رطوبت، غلظت یون های خورنده، PH محیط و … گوناگون هستند. در صورتی که این آزمون ها به درستی انجام شوند، می توانند اطلاعات زیادی در مورد نحوه انتخاب مواد اولیه، مکانیزم های خوردگی و کاهش هزینه های خوردگی ارائه دهند.

در این بخش تحلیل آزمون­های خوردگی پلاریزاسیون تافلی، امپدانس الکتروشیمیایی و غوطه وری با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای تحلیل نمودارهای الکتروشیمیایی توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج خوردگی:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو