گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

دوره افلاین

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
-26%
متوسط

آموزش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

طیف‌ سنجی جذب اتمی یا به اختصار آنالیز AAS، یک روش اسپکتروسکوپی …

120.000 تومان
89.000 تومان

آموزش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

1 درس
1 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری روش های طیف سنجی اتمی
آشنایی با عملکرد طیف سنجی جذب اتمی
تسلط به اجزای دستگاه AAS
-29%
همه سطح‌ها

آموزش روش کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی یکی از متداول‌ترین روش‌های کروماتوگرافی است که برای آنالیز …

140.000 تومان
99.000 تومان

آموزش روش کروماتوگرافی گازی (GC)

همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی کامل با کاربرد GC
یادگیری نحوه کار با دستگاه GC
-34%
همه سطح‌ها

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

روش IR یک روش جذبی است که در آن از …

90.000 تومان
59.000 تومان

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

5 درس
45 دقیقه
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با تئوری روش IR
آشنایی با کاربرد های IR
آشنایی با تحلیل نتایج IR