گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

دوره آموزش های نرم افزاری

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

-26%
متوسط

آموزش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

120.000 تومان
89.000 تومان

آموزش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

1 درس
1 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری روش های طیف سنجی اتمی
آشنایی با عملکرد طیف سنجی جذب اتمی
تسلط به اجزای دستگاه AAS
-29%
همه سطح‌ها

آموزش روش کروماتوگرافی گازی (GC)

140.000 تومان
99.000 تومان

آموزش روش کروماتوگرافی گازی (GC)

همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی کامل با کاربرد GC
یادگیری نحوه کار با دستگاه GC
-34%
همه سطح‌ها

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

90.000 تومان
59.000 تومان

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

5 درس
45 دقیقه
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با تئوری روش IR
آشنایی با کاربرد های IR
آشنایی با تحلیل نتایج IR