گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

دوره آموزش های تئوری

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
-34%
همه سطح‌ها

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

روش IR یک روش جذبی است که در آن از …

90.000 تومان
59.000 تومان

آموزش روش طیف سنجی فروسرخ (IR)

5 درس
45 دقیقه
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با تئوری روش IR
آشنایی با کاربرد های IR
آشنایی با تحلیل نتایج IR