گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

Grammarly

Grammarly

بررسی قواعد گرامری مقالات توسط Grammarly

Grammarly یکی از بهترین نرم افزارهای آنلاین جهت بررسی تخصصی اشکالات گرامری، املایی و نگارشی متون و تصحیح آنها می­باشد. این نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته خود متون را با استفاده از 250 قاعده گرامری در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داده و اشکالات موجود در آن را نشان می­دهد و پس از آن روش تصحیح هر کدام را پیشنهاد می­کند.

پژوهشگران لازم است تا قبل از ارسال مقالات خود به ژورنال هدف، مقاله خود را از نظر اصول گرامری، املایی و نگارشی مورد بررسی قرار دهند.​

در این بخش مقالات ارسال شده به کارشناسان آزمانو، با حفظ کلیه حقوق معنوی نویسندگان مقاله در سیستم Grammarly مورد بررسی قرار می­گیرد و نتایج بررسی به ایمیل نویسنده مسئول ارسال می­گردد.

فرآیند بررسی مقالات در Grammarly:

  • واریز مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به شماره کارت
  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • رسید واریز وجه
  • فایل متن مقاله (بدون تصویر) با فرمت Word 
  • آدرس ایمیل نویسنده مسئول یا نویسنده اول مقاله
  • ارسال رسید ثبت درخواست و تعهد حفظ حقوق معنوی نویسندگان توسط کارشناسان آزمانو
  • ارسال نتایج حاصل از بررسی مقاله به نویسنده مسئول حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از ثبت نهایی درخواست توسط کارشناسان آزمانو