گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

تصاویر ریزساختاری

تصاویر ریزساختاری

تحلیل نتایج تصاویر ریزساختاری

امروزه برای تولید قطعه‌های صنعتی باکیفیت جهت کاربردهای معمولی تا تخصصی نیازمند این هستیم که از مرحله اولیه تولید و انتخاب مواد، مراحل شکل‌دهی و پیاده‌سازی فرایندهای گوناگون تا رسیدن به قطعه نهایی در مراحل تولید، آزمون‌های مختلفی را انجام دهیم تا از کیفیت قطعه در هر مرحله مطمئن شویم. از جمله عوامل بسیار اثرگذار بر خواص ماده، ریزساختار آن است. کنترل ریزساختار، طی مراحل متالوگرافی (Metallography) و انجام بررسی‌‌‌های کمی بر روی تصاویر به دست آمده از متالوگرافی، انجام می‌شود.

در این بخش تحلیل تصاویر ریزساختاری با استفاده از پیشرفته ­ترین نرم افزارها توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج تصاویر ریزساختاری:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو