گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

برچسب: AAS

aas

کاربردی خاص از دستگاه جذب اتمی

با آنالیز روغن‌ها می‌توان اطلاعات کاملی از محتوای عناصر فلزی موجود …

ادامه مطلب