گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

شرایط و مقررات

شرایط استفاده از خدمات

استفاده از آموزش‌های «آزمانو» به منزله قبول شرایط زیر است:

1- هر آموزش سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن آموزش است و فرد تهیه کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.

2- کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و «آزمانو» مسئولیتی در این خصوص ندارد.

3- آموزش های «آزمانو» به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی می باشند. آزمانو و مدرسین مجموعه های آموزشی، مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش های علمی و موردی استفاده کنندگان از آموزش‌ها ندارند.

4-  آموزش‌های «آزمانو»، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده اند و بکارگیری آموزش‌های آزمانو در پروژه‌های عملی، به طور ویژه در حوزه صنعتی و پزشکی، نیازمند مشورت با مشاور مربوطه است.