گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

UV

UV

تحلیل نتایج UV

اسپکتروفتومتر براساس جذب نور کار می‌کند. با استفاده از میزان نور جذب شده در طول‌موج‌های خاص می‌توان اطلاعات ارزشمندی از نمونه را به دست آورد. باید توجه کرد که میزان نور جذب شده به مقدار نمونه نیز بستگی دارد. توسط این طیف سنجی می‌توان نمونه را از نظر کمی و کیفی تجزیه و تحلیل کرد.

در این بخش تحلیل آزمون آنالیز UV با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج UV:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو